วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2,315 Current and future therapies for hepatitis C virus infection

Review article 
Drug therapy
N Engl J Med      May 16, 2013

เพียง 20 ปีหลังจากการค้นพบไวรัสตับอักเสบซี (HCV), การรักษาให้หายขาดขณะนี้มีแนวโน้มจะเกิดกับผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีการติดเชื้อเรื้อรัง ซึ่งถือเป็นภาระที่สำคัญไม่เพียงแต่เฉพาะในสหรัฐอเมริกา แต่ยังรวมถึงโดยทั่วโลก โดยล่าสุดได้รับการอนุมัติยาที่ออกฤทธิ์ต่อไวรัสโดยตรง โดยมีความจำเพาะในการยับยั้งการจำลองตัวเองของไวรัส (viral replication) เพิ่มอัตราการกำจัดไวรัสจากร่างกายได้มากขึ้นเป็นอย่างมาก จากที่เคยน้อยกว่า 10% จากสูตรยาเริ่มแรกซึ่งใช้ interferon ตัวเดี่ยว มาเป็๋นมากกว่า 70% ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ยังมียาอื่น ๆ อีกมากมายที่มีเป้าหมายต่อไวรัสหรือต่อปัจจัยของโฮสต์ (host factors) ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา และยาบางตัวเกือบจะได้รับการอนุมัติในช่วงปีที่ผ่านมา คำถามที่ว่าใครควรได้รับการรักษาและใช้สูตรยาอะไรจะมีความซับซ้อนมากขึ้นและมีความจำเป็นในการพิจารณาอย่างรอบคอบ
เมื่อการรักษาที่ดีขึ้น ทั้งระบบการแยกแยะผู้ป่วยและการดูแลในผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาจะยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อไป
เนื่องจากผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ โดยเมื่อไม่นานมานี้ Centers for Disease Control and Prevention ได้แนะนำการคัดกรองไวรัสตับอักเสบซีทุกคนที่เกิดระหว่าง ปี 1945 และ 1965
เป็นที่คาดว่าในช่วงระยะเวลาของกระบวนการตรวจคัดกรองดังกล่าว จะมีคนจำนวนมากที่จะได้รับการตรวจพบว่ามีการติดเชื้อไวรัส ในขณะที่ความเป็นไปได้ในการที่จะให้การรักษากับทุกๆ ยังไม่ชัดเจน
บทความนี้ได้ทบทวนถึงการรักษาในปัจจุบันของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีและที่เกี่ยวกับการพัฒนายาเพื่อการรักษา
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Mechanism of action of therapy for HCV infection
-Therapy for HCV Infection, Genotype
   Current Standard of Care
   Challenges of Triple-Therapy Regimens
   Indications for Triple Therapy
-Therapy for HCV Infection, Genotypes 2 through 6
-Therapies in Clinical Development
    Direct-Acting Antiviral Agents
    Host-Targeting Antiviral Agents
    Interferon-Free Regimens
-Precision Medicine in HCV Therapy
-Conclusions
-Source Information

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1213651

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น