วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2,306 Enteropathogens and chronic illness in returning travelers


Review article
Current concepts
N Engl J Med 2013    May 9, 2013

ในปี 2011 ผู้คนประมาณ 980,000,000 คน เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ โดยมากกว่า 522,000,000 คนเป็นคนที่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้วเดินทางไปต่างประเทศ; ประมาณ 50,000,000-100,000,000 คนเดินทางไปยังประเทศที่กำลังพัฒนา
ในปี 2007 กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ คาดการว่าอย่างน้อย 30 ล้านคนของชาวอเมริกันเดินทางไปยังภูมิภาคที่กำลังพัฒนา ประมาณ 8% ของผู้เดินทางไปยังประเทศกำลังพัฒนา จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาทางการแพทย์ในระหว่างหรือหลังจากการเดินทาง และมากกว่าหนึ่งในสี่ของผู้รับการรักษาทางการแพทย์มีอาการของระบบทางเดินอาหาร
แม้ว่าโรคท้องร่วงเกิดขึ้นได้ถึง 50% ของคนที่เดินทางไปยังประเทศที่กำลังพัฒนา แต่ก็เป็นเพียงหนึ่งในจำนวนของความเจ็บป่วยจากการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารที่ผู้เดินทางอาจได้รับ
สเปกตรัมที่กว้างของเชื้อที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารก่อให้เกิดความเจ็บป่วยเรื้อรังในผู้เดินทาง นอกเหนือจากการเกิดท้องเสียจากการเดินทาง
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Enteropathogens
   Giardia
   Entamoeba
   Strongyloides
   Schistosoma
-Bacterial Pathogens
   Campylobacter
   Salmonella
   Shigella
-Diagnosis
   History and Physical Examination
   Laboratory Testing
   Other Diagnostic Methods
-Treatment
   Antidiarrheal Agents
   Antimicrobial Agents
Future Directions
Source Information

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1207777

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น