วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2,326 แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาภาวะเลือดออกง่าย

โดย ผศ.พญ. ดารินทร์  ซอโสตถิกุล 
ศ.พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-นิยาม
-การวินิจฉัยภาวะเลือดออกง่าย
-การวินิจฉัยแยกโรค
-แนวทางการรักษา
-แนวทางการวินิจฉัยและรักษาเฉพาะโรค

ลิ้งค์ Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น