วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2,311 Continuous diaphragm sign of pneumomediastinum

สลับแนวเล็กน้อย ของมา spot diagnosis กันหน่อย เป็นความผิดปกติที่พบได้เรื่อยๆ 
ผู้ป่วยมาด้วยอาการปวดแน่นท้องเฉียบพลัน จากภาพเอกซเรย์ทรวงอก พบ sign อะไร จะให้การวินิจฉัยอะไรครับ?

ขอขอบคุณสำหรับคำตอบที่ร่วมเรียนรู้ครับ

-Continuous diaphragm sign of pneumomediastinum. เป็นลักษณะของอากาศที่อยู่บริเวณส่วนกลางของกระบังลมติดๆ กับหัวใจ ทำให้เห็นเป็นลักษณะของกระบังลมที่เชื่อติดกันมองดูต่อเนื่องกันจากการตรวจภาพรังสี โดยในภาวะปกติจะไม่เห็นส่วนกลางของกระบังลมเพราะไม่มีอากาศอยูใน mediastinum และ soft tissue density ของหัวใจจะวางอยู่ข้างบนและมี silhouettes ไปกับส่วนกลางของกระบังลม 
-ส่วนภาพ B. เป็นภาพ CT ของคนอื่นที่เกิด pneumomediastinum มีลมอยู่ที่ส่วนกลางของกระบังลมและขยายออกไปถึงไปทางด้านบนดังลูกศรสีขาว
-สาเหตุอาจเกิดจากการมีความดันในปอดหรือทางเดินหายใจสูง เช่น การไอ การอาเจียน การจามอย่างรุนแรง หรือมีการเพิ่มขึ้นของความดันในช่องท้องอย่างรุนแรง
หรืออาจเกิดภายหลัง การติดเชื้อในบริเวณคอ-ส่วนกลางของอก, การขึ้นที่สูงอย่างรวดเร็ว, การดำน้ำลึกๆ, การฉีกขาดของหลอดอาหาร, การฉีกขาดของหลอด, การใช้เครื่องช่วยหายใจ, การใช้ยาสูดดมบางอย่าง เช่น โคเคน


2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ12/5/56 15:25

    pneumomediasternum?

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ12/5/56 15:30

    Continuous diaphragm sign of pneumomediastinum

    ตอบลบ