วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2,298 แนวทางเวชปฏิบัติการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2555

โดย สถาบันวิจัยวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ลิงค์ http://www.dms.moph.go.th/imrta/images/data/aw20130328.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น