วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2,317 Cupola sign in pneumoperitoneum

Sign ที่เห็นจากใน CXR นี้คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร?


Cupola sign เป็น sign ที่พบจากภาพเอกซเรย์อยู่ในท่านอนหงาย โดยมีอากาศสะสมอยู่ภายใน subdiaphragmatic free air ที่พาดผ่านแนวกลางใต้ต่อหัวใจ เห็นเป็นลักษณะคล้ายหลังคาโดม (cupola) หรืออาจเรียกว่า lord nelson's hat sign เพราะมีรูปร่างคล้ายหมวก เป็น sing ที่เกิดจาก pneumoperitoneum

Siriraj internal medicine board review 3rd edition

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น