วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2,300 เฉลยแบบทดสอบ 3 พค. 56: การรักษาภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงในโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

มีผู้ร่วมตอบโดยแบ่งได้ดังนี้
ข้อใดไม่ใช่การรักษาภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงในโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน?
A. การให้ steroid 12 (46%)
B. จัดท่าผู้ป่วยโดยให้หลีกเลี่ยงการกดทับหลอดเลือดดำที่คอ (jugular vein) 3 (12%)
C. ให้นอนยกศีรษะและส่วนบนของร่างกายสูง 20-30 องศา, hyperventilation เพื่อให้ PaCO2 = 30-35 mmHg 2 (8%)
D. การให้ยา เช่น mannitol, furosemide 8 (31%)
E. หลีกเลี่ยงการให้ hypotonic solution 1 (4%)

เฉลย
การรักษาภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง
1. Clear airway  ใส่ท่อช่วยหายใจ และ Foley’s catheter 
2. ให้นอนยกศีรษะและส่วนบนของร่างกายสูง 20-30 องศา
3. จัดท่าผู้ป่วยโดยให้หลีกเลี่ยงการกดทับหลอดเลือดดำที่คอ (jugular vein)
4. Hyperventilation  เพื่อให้  PaCO2= 30-35  mmHg แต่วิธีนี้มีประโยชน์ในช่วงสั้น ๆ ก่อนผ่าตัด
5. การให้ยา เช่น mannitol
6. หลีกเลี่ยงการให้  hypotonic solution 
7. การใช้ steroid ยังไม่มีหลักฐานทางคลินิกสนับสนุนว่าได้ประโยชน์
ดังนั้นการให้ steroid ในข้อ A จึงยังไม่ถูกต้อง

อ้างอิง แนวทางเวชปฏิบัติ โรคหลอดเลือดสมองแตกสำหรับแพทย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น