วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2,324 Results of initial low-dose computed tomographic screening for lung cancer

Original article
N Engl J Med  May 23, 2013

มะเร็งปอดก่อให้เกิดการเสียชีวิตที่มากที่สุดของโรคมะเร็ง  ซึ่ง The National Lung Screening Trial (NLST) พบว่าการใช้ helical computed tomography (CT)  โดยการใช้รังสีในขนาดต่ำ มีความเหนือกว่าการเอกซเรย์ทรวงอกในการลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด ในการศึกษาวิจัยนี้อธิบายถึงการตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย และข้อที่จำกัดของการรักษาจากช่วงแรกของการตรวจคัดกรองโดย NLST เพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบและปรับปรุงโปรแกรมการคัดกรองโรคมะเร็งปอด
ซึ่งผลพบว่ามีความเป็นไปได้ในการลดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดในศูนย์การคัดกรองในสหรัฐอมเริกา โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำเอกซเรย์คอมพิว์เตอร์ทรวงอก

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1209120?query=featured_home

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่รู้ว่า โรงพยาบาลในไทยมีที่ไหนทำแล้วบ้าง

    ตอบลบ
  2. ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ

    ตอบลบ