วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2,304 เฉลยแบบทดสอบ 5 พค. 56: ข้อใดคิดถึงโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันน้อยที่สุด?

มีผู้ร่วมตอบโดยแบ่งได้ดังนี้
A. อ่อนแรงครึ่งซีกของร่างกาย  4 (8%)
B. กลืนลำบาก พูดลำบาก  6 (12%)
C. บากเบี้ยวและตาปิดไม่สนิท   14 (29%)
D. ชาครึ่งซีกของร่างกาย   9 (18%)
E. เวียนศีรษะ เดินเซ มองเห็นครึ่งซีกของลานสายตา  16 (33%)

เฉลย
ลักษณะทางคลินิกที่สงสัยหลอดเลือดสมอง
-แขนขาอ่อนแรง ข้างใดข้างหนึ่งทันที
-แขนขาชา ข้างใดข้างหนึ่งทันที
-พูดไม่ขัด พูดไม่ได้ (รวมถึงการกลืนลำบาก) หรือฟังไม่เข้าใจทันที 
-เดินเซ เวียนศีรษะทันที
-ตามองเห็นภาพซ้อน หรือมัวข้างใดข้างหนึ่งทันที (รวมถึงการมองเห็นครึ่งซีกของลานสายตา)
ส่วนในข้อ C. จะคิดถึงการมี facial palsy (weakness) แบบ lower motor neuron มากกว่า โดยเฉพาะการมีปากเบี้ยวและตาในด้านเดียวกันปิดไม่สนิทครับ

อ้างอิงจาก 
แนวทางรักษา stroke-fast-track สถาบันประสาท กรมการแพทย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น