วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

2,367 การตรวจวินิจฉัยภาวะปวดอัณฑะเฉียบพลันที่พบบ่อย

บทความฟื้นฟูวิชาการ ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2555
โดย อ. นพ. ภัทร์ ศักดิ์ศืรืสัมพันธ์, อ. พญ. ภัทรานุช นพกุลสถิต

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทนำ
-ลักษณะกายวิภาคของอัณฑะ
-การประเมินผู้ป่วย
-การวินิจฉัยแยกโรค
-บทสรุป
-ตารางแสดงแนวทางการวินิจฉัยโรคที่มีอาการปวดอัณฑะเฉียบพลัน
  (อัณฑะบิดขั่ว ติ่งอัณฑะบิดขั่ว และท่อพักอสุจิอักเสบเฉียบพลัน)

ลิ้งค์ดาวโหลด Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น