วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

2,400 เอกสารความรู้เกียวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

แม้ว่าจะเป็นเอกสารแนะนำความรู้เกียวกับวัคซีนสำหรับประชาชน แต่เนื้อหาเป็นลักษณะที่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำไปใช้และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้


เนื้อหาประกอบด้วย
-โรคไข้หวัดใหญ่คืออะไร
-การติดต่อ
-อาการของโรคไข้หวัดใหญ่
-วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญคืออะไร
-ใครควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
-ควรฉีดวัคซีนเมื่อไหร่
-ต้องฉีดวัคซีนซ้ำหรือไม่
-สังเกตอาการข้างเคียง
-ฉีดวัคซีนแลวเกิดอาการข้างเคียงทำอย่างไร
-ใครไม่ควรฉีดวัคซีนหรือควรเลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่
-โรคไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยตัวเอง

ลิ้งค์ดาวน์โหลด Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น