วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

2,386 Herpes zoster

Clinical practice
 N Engl J Med     July 18, 2013

Key clinical points
-ในกรณีที่ไม่มีวัคซีนผู้สูงอายุตั้งแต่ 85 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงของการเกิดงูสวัด 50%
-ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้ประโยชน์จากยาต้านไวรัส โดยในผู้ที่เป็นหรือผู้ซึ่งมีคามเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน รวมถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป รวมถึงในผู้ป่วยที่มีอาการปวดมากและผื่นรุนแรง
-ยาต้านไวรัสจะช่วยให้รอยโรคหายดีขึ้นและลดความรุนแรงของอาการปวดเฉียบพลันแต่ไม่ได้แสดงถึงการลดภาวะความจ็บปวดของระบบประสาทภายหลังการติดเชื้อ
-ยา valacyclovir หรือ famciclovir เป็นที่ชื่นชอบมากกว่า acyclovir เพราะจำนวนครั้งต่อวันของการใช้น้อยกว่าและระดับปฏิกริยาของยาสูงกว่า
-ผู้ป่วยงูสวัดที่มีความผิดปกติของการมองเห็นที่เกิดขึ้นใหม่ควรได้รับการประเมินโดยจักษุแพทย์เพื่อพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาเฉพาะหรือไม่
-วัคซีนได้รับการแนะนำโดย คณ.ะกรรมการที่ปรึกษาการด้านการสร้างภูมิคุ้มกันในผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปโดยทั้งในผู้ที่มีประวัติเคยหรือไม่เคยเป็นมาก่อน

อ่านต่อโดยละเอียด  http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1302674

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น