วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

2,383 ชาย 63 ปี ตรวจพบว่าเป็นเบาหวานมานานกว่า 10 ปี ตรวจพบมีโปรตีนในปัสสาวะ 4+

ชาย 63 ปี ตรวจพบว่าเป็นเบาหวานมานานกว่า 10 ปี ตรวจพบมีโปรตีนในปัสสาวะ 4+, เก็บโปรตีนในปัสสาวะ 24 ชั่วโมงได้ 3.6 และ 3.5 กรัม ตามลำดับ อัลบูมินในเลือด 4.35 กรัม/เดซิลิตร คลอเลสเตอรอล 145 มก./เดซิลิตร ผู้ป่วยไม่มีบวม ไม่หอบเหนื่อย จะให้การวินิจฉัยเบื่้องต้นว่าอะไร? และจะให้การตรวจวินิจฉัยหรือรักษาเพิ่มอย่างไรครับ?

ผู้ป่วยมีโปรตีนออกมามากอยู่ในในปัสสาวะมากก็คงต้องคิดถึง nephrotic syndrome ซึ่งมีเกณฑ์การวินิจฉัยดังนี้
1. Proteinuria มากกว่า 3.5 gm/1.73 m2/day (บางอ้างอิงใช้ที่ 3 to 3.5 gm/1.73 m2/day)
2. Hypoalbuminemia น้อยกว่า 3 gm/dl(บางอ้างอิง น้อยกว่า 2.5 gm/dl)
3. Total cholesterol มากกว่า 300 mg/dl
4. Pitting edema

จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยเข้าได้กับเกณฑ์การวินิจฉัยเพียงข้อเดียว จึงน่าจะยังคงเป็นแค่ massive proteinuria โดยผู้ป่วยเป็นเบาหวานมานานก็คงไม่สามารถตัดเรื่องของ diabetes nephropathy ออกไปได้ การตรวจตาผู้ป่วยก็มีส่วนช่วยเพราะธรรมชาติของเบาหวาน diabetes ratinopathy ก็มักจะมาคู่กับ diabetes nephropathy จากการปรึกษาอายุรแพทย์โรคไต ให้ความเห็นว่าควรให้การรักษาแบบ diabetes nephropathy และนัดติดตามใกล้ชิด ร่วมกับการหาสาเหตุอื่นๆ เพิ่มเติมครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น