วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

2,375 คู่มือการเฝ้าระวังป้องกันและการปฐมพยาบาลการเจ็บป่วยเนื่องจากความร้อน (สำหรับหน่วยสายแพทย์)

โดยกองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน
กรมแพทย์ทหารบก
มกราคม  ๒๕๕๕

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
บทที่ 1 อากาศร้อนจากความเจ็บป่วยจากความร้อน
บทที่ 2 สาเหตุของการเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อน
บทที่ 3 การป้องกัน และการปฐมพยาบาลการเจ็บป่วยจากความร้อน
บทที่่ 4 การส่งกลับผู้ป่วยโรคลมร้อน


ลิ้งค์ดาวน์โหลด Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น