วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

2,374 ว่าด้วยเรื่องความต้องการอินซูลินในหญิงตั้งครรภ์


-จะเห็นว่าในช่วง 10-14 สัปดาห์แรกความต้องการอินซูลินของร่างกายลดลง อยู่ที่ 0.5 U/actual body weight
-เมื่ออายุครรภ์ 15 สัปดาห์จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.75 U/actual body weightและจะมีความต้องการสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 22-30 คือ 1 U/actual body weight และจะคงที่จนกระทั่งช่วงคลอดซึ่งจะลดลงอย่างมาก โดยลดลง 50-70% หรือประมาณ 50% ของขนาดที่ได้ล่าสุด
-ภายหลังคลอดไปแล้ว 2 สัปดาห์ก็จะกลับมาเหมือนก่อนการตั้งครรภ์
-ซึ่งการให้ยาควรให้เป็นแบบฉีด subcutaneous ในละหลายครั้ง ซึงมีหลายสูตรแต่สูตรที่ได้รับการแนะนำคือ ให้ชนิดออกฤทธิ์สั้น 3 เวลาก่อนอาหาร และให้ชนิดออกฤทธิ์ปานกลางก่อนนอน

เพิ่มเติม
เนื่องจากเป็นช่วงที่รับประทานที่ได้น้อย มีอาการแพ้ท้อง ความต้องการอินซูลินจึงลดลง แต่ในช่วนไตรมาสที่ 2-3 มีการสร้างฮอร์โมนทีมีฤทธิ์ต้านอินซูลินเพิ่มขึ้น

อ้างอิง -หนังสือเวชศาสตร์ร่วมสมัย 2546 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.sk-hospital.com/~ob/cpg/sk_hospital/DM_in_preg.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น