วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

2,391 Cluster headache

July 15 2013 Vol. 88 No. 2
American Family Physician

Cluster headache ทำให้เกิดอาการปวดศรีษะบริเวณขมับหรือรอบๆ ตาข้างใดข้างหนึ่งอย่างรุนแรง เป็นเวลานาน 15-180 นาที และตามมาด้วยอาการของระบบประสาทส่วนกลางที่เกิดขึ้นในจมูก, ตา, และใบหน้า อาการปวดศรีษะมักเกิดขึ้นซ้ำในแต่ละช่วงของวัน ซึ่งเรียกว่า cluster period โดยอาจจะคงอยู่นานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนก็ได้ ผู้ป่วยบางคนเป็นเรื้อรัง (chronic cluster headache) โดยไม่มีช่วงที่หาย พยาธิสรีรวิทยาของโรคยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจน แต่อาจจะรวมถึงการมีส่วนมาจากกรรมพันธุ์ โดยมีอุบัติการณ์พบมากกว่าในผู้ชาย ช่วงอายุ 20-40 ปี
การรักษาคือการหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นปัจจัยกระตุ้น, รักษาอาการปวดเฉียบพลัน (abortive therapies), การป้องกันช่วงก่อนมีอาการปวด และการรักษาในระยะยาวในผู้ป่วยที่เป็นเรื้อรัง มีหลักฐานที่สนับสนุนการให้ออกซิเจน, sumatriptan และ zolmitriptan ในการรักษาช่วงที่มีอาการปวดเฉียบพลัน, verapamil เป็นยาหลักที่เลือกใช้ในการป้องกัน และยังสามารถใช้รักษาในผู้ป่วยที่เป็นเรื้อรังได้อีกด้วย การรักษาที่มีความรุกล้ำมากกว่าได้แก่ การกระตุ้นเส้นประสาท (nerve stimulation) และการผ่าตัด ซึ่งอาจจะช่วยในผู้ป่วยที่ดื้อต่อการรักษา

Ref: http://www.aafp.org/afp/2013/0715/p122

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น