วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

2,368 Urinary-Cell mRNA profile and acute cellular rejection in kidney allografts

Original article 
N Engl J Med July 4, 2013

วิธีการมาตรฐานในการวินิจฉัยการปฏิเสธอวัยวะที่ปลูกถ่ายไตคือการตัดชิ้นเนื้อไตมาตรวจ ซึ่งวิธีการที่ไม่รุกล้ำเป็นสิ่งที่น่าจะได้รับความนิยมและชื่นชอบมากกว่า
การศึกษานี้ทำโดยการเก็บตัวอย่างปัสสาวะจำนวน 4,300 ตัวอย่าง จากผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไตจำนวน 485 คน ในช่วง 3 วันถึง 12 เดือนหลังปลูกถ่ายไต
โดยการตรวจวัดระดับ Messenger RNA (mRNA) ในเซลและความดูความสัมพันธ์กับการที่ร่างกายเกิดการปฏิเสธไตที่นำมาปลูกถ่ายโดยใช้สถิติ  logistic regression
จากการศึกษาสรุปได้วา ระดับ molecular signature ของ CD3ε mRNA, IP-10 mRNA, and 18S rRNA ในเซลของทางเดินปัสสาวะดูเหมือนจะสามารถให้การวินิจฉัยและการพยากรณ์โรคของการทีเซลมีการปฏิเสธไตที่ปลูกถ่ายในระยะเฉียบพลัน (ได้รับทุนสนับสนุนโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติและอื่น ๆ )

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1215555?query=featured_home

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น