วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

2,376 แนวทางการดูแลรักษาโรคสะเก็ดเงิน (psoriasis)

โดยสมาคมโรคผิวหนังแห่งประเทศไทย

เนื้อหาประกอบด้วย
-ความนำ
-นิยาม
-ระบาดวิทยา
-สาเหตุ
-ประเภทของสะเก็ดเงิน
-การวินิจฉัย
-ลักษณะทางคลินิก
-การประเมินความรุนแรงของโรค
-การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-การตรวจหาโรคที่เกิดร่วมกับสะเก็ดเงิน
-การรักษาโรคสะเก็ดเงิน
-การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคแก่ผู้ป่วยและญาติ
-การรักษษด้วยยาทา
-ยาทากลุ่มเสเตอรอยด์
-น้ำมันดิน
-Anthralin (dithranol)
-กลุ่ม vitamin D3 analogues
-Calcineurin inhibitors (tacrolimus, pimecrolimus)
-Methotrexate
-Retinoids
-Cyclosporine A (CyA)
-Ultraviolet  B light (290-320 nm) Narrowband UVB (NB-UVB; 311-313nm)
-Psoralen and ultraviolet A light (PUVA)
-Excimer laser (308 nm) Targeted UVB Therapy
-การรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยยาชีวภาพ (biologic drugs)
-การใช้ยากลุ่ม  Anti-Tumor Necrosis Factor α (Anti-TNF-α)
  Etanercept (Enbrel™)
  Infliximab (Remicade™)

ลิ้งค์ดาวน์โหลด http://www.dst.or.th/files_news/007-Guideline_Psoriasis_2011.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น