วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

2,397 ประโยชน์ของ N-Acetylcysteine ในด้านการต้านอนุมูลอิสระในผู้ป่วย COPD (นอกเหนือจากการเป็นยาละลายเสมหะ)

N-Acetylcysteine for treating patients with COPD — A randomized trial
Allan S. Brett, MD reviewing Tse HN et al. Chest 2013 Jul

เนื่องจากผลในการต้านอนุมูลอิสระ, N-acetylcysteine ​​(NAC) ได้รับการเสนอเป็นการรักษาเสริม (adjunctive treatment) สำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) ในการศึกษานี้นักวิจัยในฮ่องกงได้ทำการสุ่มผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการคงที่จำนวน 120 คน
โดยเฉลี่ยมีการกำเริบสองครั้งและรับการรักษาในโรงพยาบาลหนึ่งครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา โดยให้ได้รับ NAC (ชนิดเม็ด 600 มิลลิกรัม รับประทานวันละสองครั้ง) หรือยาหลอก (placebo)
ณ 1 ปี เมื่อทำการวัดปฏิกิริยาและความต้านทานของทางเดินหายใจพบว่าดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่ม NAC แต่ไม่มีอยู่ในกลุ่มที่ได้ยาหลอก การกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเกิดขึ้นน้อยกว่าในกลุ่มที่ได้  NAC (mean 0.96 เทียบกับ 1.71, P = 0.02) สัดส่วนของผู้ป่วยที่ไม่มีอาการกำเริบในระหว่างปีการศึกษาเป็น 54% ในกลุ่ม NAC และ 38% ในกลุ่มยาหลอก (p = 0.09) ไม่มีรายงานถึงผลข้างเคียงที่สำคัญ

ในส่วนหัวข้อของความคิดเห็น ได้กล่าวไว้ว่า NAC ในขนาดต่ำ (600 มก. วันละครั้ง) พบว่ายังไม่มีประโยชน์จากการตีพิมพ์ผลการศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งการศึกษาของผู้ศึกษามีความต้องการที่จะศึกษาโดยการเพิ่มขนาดที่สูงขึ้น ((NEJM JW Gen Med Jun 10 2005) ถ้าผลการศึกษาใหม่นี้ซึ่งให้ยาวันละสองครั้งได้รับการยืนยันและขยายผลออกไป แน่นอนว่า NAC อาจจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในฐานะการรักษาเสริมในผู้ป่วยที่มีปอดอุดกั้นเรื้อรัง

Ref: http://www.jwatch.org/na31756/2013/07/25/n-acetylcysteine-treating-patients-with-copd-randomized

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น