วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

2,395 Subacute to chronic subdural hematoma

ผู้ป่วยหญิง 61 ปี ปวดศรีษะมามากกว่า 2 สัปดาห์ ไม่มีประวัติบาดเจ็บศรีษะ  ตรวจร่าง No significant focal neurological deficit ผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองพบดังรูป มีใครจะช่วยให้การวินิจฉัยผู้ป่วยโดยละเอียดไหมครับ?


ขอขอบคุณสำหรับความเห็นที่ร่วมเรียนรู้ครับ
ผลจากรังสีแพทย์อ่านว่า: Mixted subacute to chronic subdural hematoma along left frontal, temporal and parietal regions cause subfalcine and descending trantentorial brain herniation

-จากภาพพบ CT มีลักษณะเป็นเสี้ยวพระจันทร์ (crescent) ซึ่งเป็นลักษณะของการเลือดออกแล้วขังอยู่ใน subdural space โดยลักษณะความเข้มของเลือดที่อยู่ใน subdural hematoma จะมีความแตกต่างกันไปตามระยะเวลาที่มีเลือดออก โดยในช่วงเฉียพลัน (acute phase) คือประมาณ 1 สัปดาห์แรกจะมีลักษณะ
hyperdense ต่อมาในช่วงกึงเฉียบพลัน (subacute phase) คือประมาณช่วง 2-3  สัปดาห์ จะมีลักษณะ
isodense ถัดมาจะเข้าสู่ระยะเรื้อรัง จะมีลักษณะ hypodense ที่สำคัญคือช่วงที่มีลักษณะ isodense ไปกับเนื้อสมองจะทำให้ดูยาก แต่ควรสงสสัยในกรณีที่พบมีลักษณะทางคลินิกของการกดเบีนดเนื้อสมอง (mass effect) การพบมี midlineshift หรือ blunting of sulci ซึ่ง MRI จะได้เปรียบกว่าตรงจุดนี้ 
-โดย subfalcine herniation คือการที่บริเวณใต้รอยแบ่งกึ่งกลางระหว่างสมองใหญ่สองซีกหรือ falx cerebri เกิดมีการเคลื่อนของสมองใหญ่ซีกหนึ่งไปยังซีกตรงข้ามที่มีแรงดันน้อยกว่า
-ส่วน transtentorial herniation คือการที่เนื้อสมองมีการข้าม tentorium ที่ระดับ incisura โดยแบ่งได้เป็น ascending และ descending transtentorial herniation ซึ่งมีกลไกและลักษณะของการเกิดแตกต่างกัน (แต่ transtentorial herniation เองก็ยังมีการแบ่งแบบอื่นๆ ด้วย) ขอให้ศึกษาเพิ่มเติมจากอ้างอิงด้านล่างนะครับ

1 ความคิดเห็น:

  1. Chronic subdural hematoma at left frontal convexity, causing subfalcine and transtentorial brain herniation.

    ตอบลบ