วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

2,393 Mechanisms of Hypoglycemia-Associated Autonomic Failure in Diabetes

Mechanisms of Disease
N Engl J Med  July 25, 2013

กุญแจสำคัญของ Hypoglycemia-Associated Autonomic Failure (HAAF) เป็นการตอบสนองที่ลดลงต่อระบบซิมพาเทติก-อะดรีนัล (sympathoadrenal) จากการมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ซึ่งมักเกิดจากการภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำที่เพิ่งผ่านไปไม่นาน
ในบริบทของการขาดซึ่งการลดลงของอินซูลินและการขาดซึ่งการเพิ่มขึ้นของกลูคากอนน่าเชื่อได้ว่าอาจจะนำมาสู่ความล้มเหลวของเบต้าเซล การลดลงของการตอบสนองต่ออีพิเนฟฟรินทำให้การควบคุมแบบตรงข้ามกัน (counterregulation) ของกลูโคสบกพร่อง
การลดลงของการตอบสนองของเครือข่ายระบบประสาทซิมพาเทติค (sympathetic neural) เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำโดยที่ผู้ป่วยไม่รู้ตัวว่ามีน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia unawareness)
ซึ่งกลไกที่แน่นอนของการตอบสนองที่ลดลง sympathoadrenal ยังไม่เป็นที่ทราบ แต่มีข้อมูลพอจะเป็นสิ่งบ่งชี้ โดยมีหลักฐานที่แสดงว่ายาที่เรามีอยู่อาจจะช่วยลดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำที่เกิดจากการรักษา (iatrogenic hypoglycemia) ได้ และแลคเตทสามารถมีผลต่อเมตาโบลิซึมของสมองในแนวคิดที่ไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายของสมองในพยาธิสรีระวิทยาของการเกิด HAAF
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Compromised Defenses against Hypoglycemia
    Loss of Insulin and Glucagon Responses
    Attenuation of Sympathoadrenal Responses
-Summary
-Source Information

อ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1215228

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น