วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

3,149 โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน (psoriatic arthritis)

โดย พญ. กัลยกร เชาว์วิศิษฐ
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-คำจำกัดความ
-ระบาดวิทยา
-สาเหตุและกลไกการเกิดโรค
-อาการและอาการแสดง
-อาการและอาการแสดงนอกข้อ
-ลักษณะทางภาพรังสี
-การรักษา
-การดำเนินโรคและการพยากรณ์โรค
-โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินและการติดเชื้อ HIV

ลิ้งค์ http://www.thairheumatology.org/attchfile/Psoriatic%20Arthritis60.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น