วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

3,153 แนวทางการดูแลรักษา Exfoliative dermatitis

โดยสถาบันโรคผิวหนัง
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-คำนำ
-นิยาม
-สาเหตุ
-การวินิจฉัย
  ลักษณะทางคลินิก
  การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัตการ
-การรักษามาตรฐาน
-อ้างอิง

ลิ้งค์ http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner/exfodermatitis.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น