วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

3,158 แนวทางการรักษาผู้ป่วย bipolar disorder

โดยชวนันท์ ชาญศิลป์ พ.บ.
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทนำ
-การดำเนินการ (Developmental process)
-นิยาม
-หลักการรักษา
-การรักษา bipolar I disorder
  1. ระยะเฉียบพลัน (Acute phase)
  2. ระยะต่อเนื่อง (maintenance phase)
-กรณี rapid cycling
-สรุป
-เอกสารอ้างอิง

ลิ้งค์ http://www.psychiatry.or.th/JOURNAL/464/Practice%20Guideline.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น