วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

3,172 การบําบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational interview)

โดย นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-แนวคิดของการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ
-หลักการพื้นฐานของการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ
-ขั้นตอนการบำบัด
-การให้บุคคลสำคัญของผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วม
-เป้าหมาย
-การติดตามและประเมินผลการบำบัด

ลิ้งค์ http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/psychiatrics/admin/download_files/4_4_1.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น