วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

3,156 แนวทางการดําเนินงานเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
-แนวทางการดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคเบื้องต้นเมื่อสงสัยโรคคอตีบ
-แนวทางการดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคเบื้องต้น เมื่อพบผู้ป่วยเข้าข่ายหรือผู้ป่วยยืนยันโรคคอตีบ
-การให้วัคซีนเพื่อป้องกันควบคุมโรคเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบ
-การให้วัคซีนเมื่อพบผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันโรคคอตีบ
-หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน Diphtheria antitoxin (DAT)
-รายละเอียดการดำเนินงานสอบสวนและควบคุมโรคเบื้องต้น
-นิยามผู้ป่วย และนิยามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคคอตีบ พ.ศ. 2556
-แบบสอบสวนโรคผู้ป่วยสงสัย และผู้ป่วยคอตีบ (แบบคอตีบ 1)
-แบบรายงานค้นหาผู้สัมผัสใก้ลชิด (แบบคอตีบ 2)
-แบบติดตามอาการ และการกินยาปฏิชีวนะ (แบบคอตีบ 3)
-ทะเบียนแบบรายงานการตรวจ Throat swab หาเชื้อ Corynebacterium diphtheria (แบบคอตีบ 4)

ลิ้งค์ http://www.boe.moph.go.th/getFile.php?fid=358

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น