วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

3,169 โรคลิชมาเนียซีส (Leishmaniasis)

โดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-สาเหตุ
-การก่อโรค
-ระบาดวิทยา
-แมลงนำโรค
-การติดต่อ
-อาการและอาการแสดง
-การวินิจฉัยและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
-การป้องกันโรค
-การเฝ้าระวังโรคในพื้นที่
-การควบคุมโรค

ลิ้งค์  http://www.thaivbd.org/uploads/upload/Documents/I020.pdf 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น