วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

3,178 Inflammatory muscle diseases

Review article
N Engl J Med    April 30, 2015

โรคกล้ามเนื้ออักเสบ (inflammatory myopathies) เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของการเกิดพยาธิสภาพที่กล้ามเนื้อที่สามารถให้การรักษาได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความแตกต่างกันของความผิดปกติที่มีการแบ่งแยกที่ดีที่สุดบนพื้นฐานของคุณสมบัติที่แตกต่างกันทางพยาธิวิทยาคลินิค ได้เป็นสี่ชนิดย่อยได้แก่ dermatomyositis, polymyositis, necrotizing autoimmune myositis, และ inclusion-body myositis (ซึ่งโดยตลอดบทความนี้ จะใช้คำนี้เพื่ออ้างถึง specifically - sporadic inclusion-body myositis)
ส่วนชนิดย่อยที่ห้าเรียกว่า overlap myositis ซึ่งเพิ่งเป็นจุดเริ่มของการยอมรับ การจำแนกชนิดย่อยที่ถูกต้องและการแยกความแตกต่างของสภาวะเหล่านี้จากโรคอื่น ๆ ที่มีลักษณคล้ายคลึงกันถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญ เพราะแต่ละชนิดย่อยจะมีการพยากรณ์โรคและการตอบสนองต่อการรักษาที่แตกต่างกัน
ซึ่งในบทความนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ในปัจจุบันของสภาวะนี้ ไฮไลท์ถึงวิธีที่ดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงการวินิจฉัยที่ผิดพลาด, การอธิบายคุณสมบัติหลักทางทางพยาธิวิทยาคลินิคและภูมิคุ้มกันวิทยา และเสนอแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษา
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-General Clinical Features
-Specific Clinical Features
    Dermatomyositis
    Polymyositis
    Necrotizing Autoimmune Myositis
    Inclusion-Body Myositis
-Diagnosis
-Pathologic Mechanisms
    Immunopathology
    Degenerative Component of Inclusion-Body Myositis
-Treatment of Dermatomyositis, Polymyositis, and Necrotizing Autoimmune Myositis
-Treatment of Inclusion-Body Myositis
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1402225

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น