วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

3,167 คู่มือแนวทางสำหรับการให้รหัสโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

โดยกลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์. และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
จัดทำโดยนายแพทย จรัส โชคสุวรรณกิจ
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทนำ
-ความสำคัญ และความเป็นมา
-การจำแนก และ การแจ้งหรือรายงานโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
-แนวทางการให้รหัสโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
-ภาคผนวก

ลิ้งค์ http://www.pungooy.com/mrsubon/news/01.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น