วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

3,157 Cancers complicating inflammatory bowel disease

Review article
N Engl J Med   April 9, 2015

Crohn’s disease และ ulcerative colitis เป็นโรคของการอักเสบลำไส้ (inflammatory bowel diseases) ที่มีไปตลอดชีวิตซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนโดยมักจะเริ่มต้นในวัยหนุ่มสาว ประมาณการว่าอย่างน้อย 0.4% ของชาวยุโรปและอเมริกาเหนือเป็นโรคนี้ อายุไขเฉลี่ยจะลดลงในผู้ป่วยเป็น Crohn’s disease และในผู้ป่วย ulcerative colitis ที่ได้รับการวินิจฉัยเมื่อเป็นมากแล้วหรือที่ได้รับการวินิจฉัยในวัยเด็ก พบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากการติดเชื้อ, โรคหัวใจและหลอดเลือด, และโรคมะเร็งในผู้ป่วยที่มีโรคลำไส้อักเสบ
ความแตกต่างในความเสี่ยงของโรคมะเร็งระหว่างผู้ป่วยที่มีโรคลำไส้อักเสบและประชาชนทั่วไปอาจจะเป็นผลมาจากความแตกต่างในการกระจายของปัจจัยการดำเนินชีวิต ยกตัวอย่าง เช่นการสูบบุหรี่จะพบได้มากในผู้ป่วยที่มีเป็น Crohn’s disease และการสูบบุหรี่ที่พบได้มากนี้จะสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งในประชากรทั้งหมดที่เป็น Crohn’s disease ในทางตรงกันข้ามในผู้ที่ไม่สูบบุหรี่จะพบได้มากกว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็น ulcerative colitis จึงมีอัตราการลดลงของการเกิดโรคมะเร็งดังกล่าวในจำนวนประชากรทั้งหมดที่เป็น ulcerative colitis
บทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่ ลักษณะทางระบาดวิทยา, การเกิดมะเร็ง, และการป้องกันโรคมะเร็งที่น่าจะมาจากการอักเสบเรื้อรังในลำไส้หรือการเกิดมะเร็งจากยากดภูมิคุ้มกันที่ใช้ในการรักษาโรคลำไส้อักเสบ
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Cancers Complicating Intestinal Inflammation
   Colorectal Cancer
   Small-Bowel Adenocarcinoma
   Intestinal Lymphomas
   Anal Cancers
   Cholangiocarcinoma
-Other Cancers Related to Inflammatory Bowel Disease
   Hematologic Cancers
   Skin Cancers
   HPV-Related Cervical Cancer
   Urinary-Tract Cancers
   Overall Risk and Prevention of Cancers Related to Drugs for Inflammatory Bowel Disease
-Conclusions
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1403718

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น