วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

3,163 ภาวะกล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารส่วนบนผิดปกติ

ภาวะกล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารส่วนบนผิดปกติ
(Upper esophageal sphincter dysfunction)
โดยพญ. ภัทรา วัฒนพันธุ์, พ.บ., ว.ว. เวชศาสตรฟื้นฟู
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เวชศาสตรฟื้นฟูสาร 2557; 24(3): 73-75 
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-กายวิภาคหูรูดหลอดอาหารส่วนบน
-อาการและอาการแสดง
-การตรวจประเมิน
-แนวทางการรักษา
-สรุป
-เอกสารอ้างอิง

ลิ้งค์ http://rehabmed.or.th/main/wp-content/uploads/2015/01/L-376.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น