วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

3,173 แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรงสำหรับทีมสหวิชาชีพ

โดยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย ติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง (Delirium Tremens) สำหรับแพทย์
-แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย ติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง (Delirium Tremens) สำหรับตึกผู้ป่วยใน
-แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย ติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง (Delirium Tremens) สำหรับงานโภชนาการ
-แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย ติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง (Delirium Tremens)สำหรับเภสัชกร
-แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย ติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง (Delirium Tremens)สำหรับนักจิตวิทยา
-แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย ติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง (Delirium Tremens)สำหรับนักสังคมสงเคราะห์
-แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย ติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง (Delirium Tremens)สำหรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
-แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย ติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง (Delirium Tremens)สำหรับหน่วยจิตสังคมบำบัด
-แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย ติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุราแบบรุนแรง (Delirium Tremens) พยาบาลสุขภาพจิตชุมชน

 ลิ้งค์ http://www.jvkk.go.th/newweb/CPG/algohol_lession4.aspx

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น