วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

3,155 เกณฑ์การการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายเนื่องจากโรคของเม็ดเลือดขาว

เพื่อเป็นการตรวจประเมินและทำนายความผิดปกติของภูมคุ้มกันของทั้งร่างกายต่อการติดเชื้อ การเกิดมะเร็งบางชนิด และความเสี่ยงชองการติดเชื้อชนิดฉวยโอกาส
ระดับที่ 1                
สูญเสียฯ ร้อยละ 0-15 ของทั้งร่างกาย โดยมีอาการ หรืออาการแสดง แต่ไม่ต้องการการรักษา และผู้ป่วยยังสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ
ระดับที่ 2          
สูญเสียฯ ร้อยละ 16-30 ของทั้งร่างกาย  มีอาการ หรืออาการแสดง และไม่ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ
ระดับที่ 3          
สูญเสียฯ ร้อยละ 31-55 ของทั้งร่างกาย  มีอาการ หรืออาการแสดง และไม่ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง และมีการรบกวนการทำกิจวัตรประจำวัน จนต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น
ระดับที่  4          
สูญเสียฯ ร้อยละ 56-100 ของทั้งร่างกาย  มีอาการ หรืออาการแสดง และต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง มีความยากลำบากในการทำกิจวัตรประจำวัน จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นอย่างต่อเนื่อง

อ้างอิง http://www.sso.go.th/sites/default/files/WYSIWYG%20Web%20Builder/sso.html/Chapter_16_645.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น