วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

3,164 Clostridium difficile Infection

Review article
N Engl J Med   April 16, 2015

เป็นเชื้อแกรมบวกรูปแท่งที่ไม่ใช้ออกซิเจน, สร้างสปอร์, สามารถสร้างสารพิษที่ติดต่อในมนุษย์ด้วยกันผ่านทางการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนอุจจาระ (fecal–oral route)
ความสัมพันธ์ระหว่างบาซิลลัสและมนุษย์นี้ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าจะเป็นการอาศัยอยู่ร่วมกันโดยไม่ทำอันตรายแก่กัน แต่พบว่า C. difficile ได้กลายเป็นเชื้อโรคในลำไส้ที่สำคัญโดยทั่วโลก ในประเทศสหรัฐอเมริกา, C. difficile มีรายงานมากที่สุดของเชื้อในโรงพยาบาล การศึกษาการเฝ้าระวังในปี 2011 ระบุว่า การติดเชื้อ C. difficile จำนวน 453,000 คนและ 29,000 เสียชีวิตมีความเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ C. difficile; ประมาณหนึ่งในสี่ของการติดเชื้อเหล่านั้นได้มาจากชุมชน (community-acquired)
ในโรงพยาบาลการติดเชื้อ C. difficile ทำให้ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นสี่เท่า เพิ่มค่าใช้จ่ายประจำปีประมาณ  1,500,000,000 เหรียญในสหรัฐอเมริกา
ซึ่งในบทความนี้จะตรวจสอบระบาดวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปของการติดเชื้อนี้ การปรึษาหารือเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและกลยุทธ์การป้องกัน, ร่างคำแนะนำในปัจจุบันของการรักษา และเน้นการพัฒนากลยุทธ์สำหรับการควบคุมโรค
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Pathogenesis and Epidemiology
-Risk Factors
-Diagnosis
-Prevention
-Treatment of Acute Infection
-Treatment of Recurrent Infection
-mmunization
-Summary
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1403772

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น