วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

3,174 แนวทางการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ

แนวทางการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ
(Thai transplant care (TTC) liver)
โดยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
Thai Transplantation Society
เมษายน 2558ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น