วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2558

3,162 การดูแลผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดเรื้อรังระบบกระดูกและกล้ามเนื้อด้วยการแพทย์ผสมผสาน

โดย กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ สำนักการแพทย์ทางเลือก 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข


เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
บทที่ 1   เรื่องน่ารู้ของอาการปวดเรื้อรัง
บทที่ 2 การดูแลผู้ป่วยอาการปวดเรื้อรังด้วยการแพทย์ผสมผสาน
บทที่ 3 ตัวอย่างการดำเนินงานสถานบริการต้นแบบ
ภาคผนวก

ลิ้งค์ http://www.thaicam.go.th/index.php?option=com_attachments&task=download&id=949


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น