วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553

463. Heart disease with pregnacy/drug

หญิง 16 ปี Underlying rheumatic heart disease NYHA-FC รับประทาน Digoxin, enalapril, furosemide, penicillin เพิ่งทราบว่าตั้งครรภ์ GA 6 wks.จะพิจารณาเรื่องยาเดิมของผู้ป่วยอย่างไร

ขอขอบคุณน้องสนและน้องกวางเภสัชกร พี่ดูตาม web ที่แนบมาให้แล้ว ซึ่งน้องเรียบเรียงแปลและสรุปออกมาได้ดีจึงขออนุญาตเอามาเป็นเฉลยเลยนะครับ

1. digoxin
- pregnancy category C
- ยาผ่าน placenta ได้ ไม่เป็น teratogenic ในสัตว์ แต่อาจมีความสัมพันธ์กับการเกิด oral clefts ใน 1st trimester หากได้รับในขนาดที่สูงเกินไป อาจทำให้เด็กในครรภ์ตายได้
2. enalapril
- pregnancy category D (pregnancy category C ใน 1st trimester)
- ทำให้เกิด growth retardation ในสัตว์ และทำให้เกิด bone ossification ไม่สมบูรณ์ แต่ไม่พบข้อมูลในหญิงตั้งครรภ์ first trimester ที่เพียงพอ มีความเป็นไปได้ที่จะมีความสัมพันธ์กับcardiovascular defects and polydactyly การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ 2nd และ 3rd trimester เป็น teratogenic และทำให้เกิด Intrauterine growth retardation, oligohydramnios leading to skull deformities, lung hypoplasia, limb contractures, prematurity, fetal distress, neonatal anuria, renal failure requiring dialysis, neonatal hypotension, renal tubular dysplasia
3. furosemide
- pregnancy category C
- ยาสามารถผ่านรกได้ และสามารถเพิ่ม urine production ของทารกในครรภ์ นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับการเกิด hypospadias ใน 1st trimester การได้รับยาหลัง 1st trimester ไม่เกิดผลข้างเคียงต่อเด็กในครรภ์ และไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง amniotic fluid volume
4. penicillin
- pregnancy category
ปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์ B

ดังนั้นในผู้ป่วยรายนี้จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา enalapril เนื่องจากจะทำให้เกิดความผิดปกติต่อทารกในครรภ์ โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2,3 และควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา furosemide โดยเฉพาะในไตรมาสแรก หากผู้ป่วยไม่มีภาวะ congestion ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยาสำหรับ digoxin นั้นไม่เกิดอาการข้างเคียงต่อเด็กที่รุนแรง(no-major adverse effect) จึงพิจารณาให้ใช้ได้
http://safefetus.com/index.htm

3 ความคิดเห็น:

 1. ACE-i เป็น Teratogenicity ต้อง Advice Fetal Effect และ +/- Medical Abortion

  ตอบลบ
 2. เภสัชกรoooo7/4/53 22:31

  1. digoxin
  - pregnancy category C
  - ยาผ่าน placenta ได้ ไม่เป็น teratogenic ในสัตว์ แต่อาจมีความสัมพันธ์กับการเกิด oral clefts ใน 1st trimester หากได้รับในขนาดที่สูงเกินไป อาจทำให้เด็กในครรภ์ตายได้

  2. enalapril
  - pregnancy category D (pregnancy category C ใน 1st trimester)
  - ทำให้เกิด growth retardation ในสัตว์ และทำให้เกิด bone ossification ไม่สมบูรณ์ แต่ไม่พบข้อมูลในหญิงตั้งครรภ์ first trimester ที่เพียงพอ มีความเป็นไปได้ที่จะมีความสัมพันธ์กับcardiovascular defects and polydactyly การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ 2nd และ 3rd trimester เป็น teratogenic และทำให้เกิด Intrauterine growth retardation, oligohydramnios leading to skull deformities, lung hypoplasia, limb contractures, prematurity, fetal distress, neonatal anuria, renal failure requiring dialysis, neonatal hypotension, renal tubular dysplasia

  3. furosemide
  - pregnancy category C
  - ยาสามารถผ่านรกได้ และสามารถเพิ่ม urine production ของทารกในครรภ์ นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับการเกิด hypospadias ใน 1st trimester
  การได้รับยาหลัง 1st trimester ไม่เกิดผลข้างเคียงต่อเด็กในครรภ์ และไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง amniotic fluid volume


  4. penicillin
  - pregnancy category B
  ปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

  ดังนั้นในผู้ป่วยรายนี้จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา enalapril เนื่องจากจะทำให้เกิดความผิดปกติต่อทารกในครรภ์ โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2,3 และควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา furosemide โดยเฉพาะในไตรมาสแรก หากผู้ป่วยไม่มีภาวะ congestion ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยา
  สำหรับ digoxin นั้นไม่เกิดอาการข้างเคียงต่อเด็กที่รุนแรง
  (no-major adverse effect) จึงพิจารณาให้ใช้ได้

  ตอบลบ
 3. เภสัชกรoooo7/4/53 22:35

  reference :
  1. http://www.safefetus.com
  2. Valvular Heart Disease in Pregnancy,N Engl J Med 2003;349:52-9.

  ตอบลบ