วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2553

462. Dysphagia approach

จะมีวิธีการ approach dysphagia ได้อย่างไร


Differentiating symptoms of dysphagia

An algorithmic approach to the
diagnostic evaluation of dysphagia


3 ความคิดเห็น:

 1. 1. แยก oropharyngeal จาก Esophageal dysphagia ออกจากกัน
  2. แยก esophageal Dysphagia โดยแบ่งเป็นการบีบตัว หรือ การลำเลียงผิดปกติ กับ ท่อหรือทางเดินของหลอดอาหารผิดปกติ
  3. ถ้าการลำเลียงหรือการบีบตัวผิดปกติ มักเป็นโรคเกี่ยวกับ Neuromuscular และ motor control เช่น Scleroderma or Achalazia
  4. ถ้าท่อหรือทางเดินของหลอดอาหารผิดปกติ มักเป็นโรคภายในหลอดอาหาร หรือเป็นโรคภายนอกหลอดอาหาร ที่อาจจะรัด หรือ กด หรือมาเบียด เช่น Esophageal ring or Esophageal or Gastric cardia cancer

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ21/5/53 23:54

  approach คืออะไรคะ

  ตอบลบ
 3. ในพจนานุกรมทั่วไปหมายถึง การเข้าใกล้ ประชิด ติดต่อ เสนอ วิถีทาง ทางผ่าน การศึกษาค้นคว้า, ในทางการแพทย์น่าจะหมายถึงการประเมิน วิเคราะห์ค้นหา วิธีการเข้าไปสู่หรือนำไปสู่

  ตอบลบ