วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553

459. Diabetes mellitus/HbA1c

! เกิดข้อผิดพลาดลำดับข้อย้ายขึ้นมา ยังไม่สามารถแก้ได้
หญิง 65 ปี DM ผลตรวจ FBS และ Hb1Ac เป็นดังนี้ อธิบายผลตรวจดังกล่าวได้อย่างไร จะให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างไร
จากตารางข้างล่างจะเห็นว่าถ้าระดับ HbA1c ระหว่าง 5 กว่า ๆถึง 6 กว่าๆ ก็สามารถมีระด้บ fasting blood sugar ประมาณนี้ได้ การทำ SMBG ก็อาจจะช่วยให้สามารถเห็นระดับน้ำตาลตลอดทั้งวัน
 ส่วนภาวะที่ทำให้
HbA1c ที่มีค่าต่ำกว่าความเป็นจริงพบในผู้ป่วยที่อายุของเม็ดเลือดแดงสั้นกว่าปกติได้แก่ G6PD deficiency, sickle cell disease
http://en.wikipedia.org/wiki/Glycated_hemoglobin

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น