วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2553

473. Consolidation pneumonia/ultrasound

ชาย 50 ปี traumatic with left hemothorax ใส่ ICD แล้ว, 4 วันต่อมาเหนื่อยมากขึ้น CXR เป็นดังนี้ คิดถึงอะไร
พบมี Haziness บริเวณที่เข้าได้กับ right middle lobe and righ lower lobe [ดูเฉพาะจากภาพ PA] ได้ทำ ultrasound บริเวณดังกล่าวเข้าได้กับลักษณะ consolidation [ลูกศร]ประกอบกับการมีรอยโรคที่เกิดขึ้นเร็วจึงนึกถึง pneumonia ส่วนทางด้านซ้ายพบการใส่ ICD และ hemothorax หายไปแล้ว 
ภาพจาก web: c = consolidation
Stage of pneumonia
1.Congestion: vascular congestion และ alveolar edema ทำให้เกิด  gas diffusion. โดยระยะนี้เกิดค่อนข้างเร็วภายในช่วง 24 ชม. 
2. ต่อมาจะเป็นระยะ red/grey hepatization เนื่องจาก alveolar space จะประกอบไปด้วย exudate [pus] รวมทั้ง inflammatory cells and injured cell อีกหลายชนิด
3. สุดท้ายคือ resolution stage
ซึ่งในระยะที่เป็น hepatization ถ้าดูด้วยตาเปล่า หรือโดย ultrasound จะมีลักษณะคล้าย hepatic parenchyma จึงเป้นที่มาของชื่อ

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ12/4/53 14:56

    lung contusion ได้ไหม แต่อาการที่เหนื่อยขึ้นจะเป็นจาก pneumonia on top/ARDS ได้ไหมเนี่ย

    ตอบลบ