วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553

465. Intravenous pyelography

หญิง 72 ปี ปวดเอวเรื้อรัง U/S มี mild right hydroureter, จึงทำ IVP ใครจะช่วยอ่าน IVP
[IVP ที่ scout film, 5 min, 10 min, 15 min, post voiding]

จาก U/S ใน scout film ไม่พบ opaque stone ส่วนในภาพต่อๆมาพบมี right pelvis ขนาดใหญ่กว่า left pelvis แต่พบว่า ureter ส่วนปลายขนาดปกติ (ส่วนกลางมองไม่เห็น) โดย contrast สามารถลงมาได้ และเมื่อดู post voiding ไม่พบ defect ในกระเพาะปัสสาวะ
เพิ่มเติม
Intravenous pyelography
การตรวจต้องฉีดสารทึบรังสี หรือ (contrast media) เข้าทางเส้นเลือดดำเพื่อให้สารทึบรังสีเข้าไปตามเส้นเลือดและไปที่จุดเป้าหมาย คือ ไต กรวยไต ท่อไต และลงมาสู่ท่อปัสสาวะ-กระเพาะปัสสาวะตามลำดับ

ก่อนทำการฉีดสารทึบรังสี ต้อง ทำการถ่ายฟิล์ม(scout film)เพื่อดูภายในช่องท้องโดยการถ่ายภาพที่เรียกว่า KUB:(Kidney-Ureter-Bladder)
สิ่งที่บอกเป็นพื้นฐานจากการตรวจท่านี้คือ
1.บอกรูปร่างและตำแหน่งของไต
2. บอกขอบเขตเงาของกระเพาะปัสสาวะ
3. บอกข้อมูลเบื้องต้น เช่น นิ่วบริเวณไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และความผิดปกติอื่นๆ
4. เห็นเงาของแนวกล้ามเนื้อที่เรียกว่า Psoas muscle
http://gotoknow.org/blog/pra-rt/243339

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น