วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553

458. Prolactinomas

Prolactinomas

Clinical pratice NEJM April 1, 2010

Prolactinomas เป็น secretory pituitary tumor ที่พบได้มากสุด แต่ส่วนมากมักไม่ใช่เนื้อร้าย สามารถแยกได้ตามขนาดได้แก่ microadenomas คือน้อยกว่า 10 mm. ส่วน macroadenomas มากกว่า10 mm. ระดับ prolactin ในเลือดของผู้ป่วย prolactinomas จะเป็นสัดส่วนกับขนาดของเนื้องอก ถ้ามากกว่า 250 µg/liter มักพบใน macroprolactinomas โดยสามารถสูงได้มากกว่า 10,000 µg/liter ก็ได้
อาการและอาการแสดงคือhyperprolactinemia ในผู้หญิง ได้แก่ ประจำเดือนมาน้อย, เป็นหมัน และ มีน้ำนมไหล ส่วนในผู้ชายจะพบการเกิด hypogonadism, การลดความต้องการทางเพศ, อวัยวะเพศไม่แข็งตัว, เป็นหมัน, หน้าอกโต และที่พบน้อยคือน้ำนมไหล การลดลงของมวลกระดูกและภาวะซีดเป็นผลมาจากขาดของฮอร์โมน testosterone
Macroadenomas จำเป็นต้องให้การรักษาเสมอ ส่วนmicroadenomas มักไม่จำเป็นต้องให้การรักษา
ข้อบ่งชี้ในการรักษาดังตารางข้างล่าง

เป้าหมายการรักษาเพื่อลดขนาดและหรือยับยั้งก้อน และเพื่อเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท รวมทั้งอาการปวดศรีษะและกลุ่มอาการที่เกิดจากการกดทับเส้นประสาทสมอง Dopamine agonists สามารถลดขนาดของก้อนได้เป็นส่วนใหญ่และ และมักใช้เป็นการรักษาอันดับแรก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น