วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

487. Advances in the Development of Vaccines against Neisseria meningitidis

Advances in the Development of Vaccines against Neisseria meningitidis

Review article, current concepts NEJM April 22, 2010

ถึงแม้ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา Vieusseux ได้อธิบายถึงระบาดวิทยาของ meningococcal disease แต่ Neisseria meningitidis ก็ยังคงเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองและการติดเชื้อในกระแสเลือด meningococcal disease สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตซึ่งสูงมากกว่า 20%, ดังนั้นความพยายามที่จะควบคุมโรคจึงมุ่งเน้นไปที่การให้วัคซีน ในอดีตวัคซีนที่ใช้ต่อสู้กับ meningococcal disease ไม่ได้ผลในการสร้างภูมิคุ้มกันและความสามารถในการปกป้องทารกในระยะยาว ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นความเสี่ยงสูงสุด ถึงแม้ว่าปัจจุบันวัคซีนได้รับการปรับปรุงสามารถที่จะครอบคลุมผู้ป่วยกลุ่มนี้ แต่ก็ยังคงไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพกว้างในการต่อสู้กับ N. meningitidis group B (NMB)
ความรู้เรื่อง meningococcal genome นำมาสู่ การแยกแอนติเจนเพื่อการผลิต NMB vaccines และกำลังศึกษาทดลองในทางคลินิก อย่างไรก็ตามยังคงไม่แน่ชัดถึงความสามารถของวัคซีนที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในทารก บทความนี้ได้กล่าวเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนโดยทั่วๆไปและอภิปรายเกี่ยวกับกลยุทธที่จะใช้เพื่อให้สามารถพัฒนาวัคซีนได้สำเร็จ http://content.nejm.org/cgi/content/full/362/16/1511

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น