วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553

495.ชาย 68 ปี Old pulmonary tuberculosis

ชาย 68 ปี Old pulmonary tuberculosis เหนื่อยง่าย ไอมีเสมหะ CXR เป็นดังนี้ บริเวณลูกศรน่าจะเป็นอะไร


ลูกศรสีฟ้าสงสัยมี Left lower lobe collapse เนื่องจากมี sail sign อยู่หลังเงาของหัวใจ ยาวขึ้นผ่าน aortic knob จนถึงปอดซ้ายส่วนบน ซึ่งอาจหมายถึงการมี Left upper lobe collapse ร่วมด้วย ส่วนลูกศรสีแดงอาจจะเป็น loculated fleural effusion หรือเป็นจากการอักเสบเรื้อรังเดิมเกิดเป็นลักษณะของเยื่อหุ้มปอดที่ติดกันและหนามาก [Pleural thicken] เบื้องต้นการทำ U/S อาจช่วยบอกได้ แล้วจะ progress case อีกครั้งครับ


http://emedicine.medscape.com/article/296468-media

2 ความคิดเห็น:

 1. น้ำ เนื้อ หนอง เลือด

  เดาว่า เนื้อ น่าจะเป็น fibrosis หรือไม่อาจจะเป็น peritonium ยานมาจากท้อง
  เพราะเห็นแนวลำไส้ขึ้นมาด้วย คิดว่าอาจจะมี diaphagmatic hernia ในรายนี้

  ตอบลบ
 2. localated pleural effusion // mass
  // Atelectasis // fibrotic lung

  ตอบลบ