วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

494. Pancreatic cancer

Pancreatic cancer

Review article Medical progression NEJM April29, 2010


อาการของมะเร็งตับอ่อนขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเนื้องอกภายในตับอ่อน ซึ่งมีสำคัญพอพอกับระยะของโรค โดยเนื้องอกส่วนใหญ่มักอยู่ที่บริเวณหัวของตับอ่อนทำให้เกิดการอุดตันของน้ำดีและเกิดภาวะเหลือง อาการอึดอัดไม่สบายท้องและอาเจียนพบได้บ่อย แต่ที่พบน้อยกว่าคือ เนื้องอกไปทำให้ลำใส้เล็กส่วนต้นอุดตันหรือมีเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนต้น มะเร็งตับอ่อนมักทำให้เกิดเจ็บตื้อๆ เจ็บลึกๆที่ท้องส่วนบนและบริเวณรอบๆเนื้องอก
การประเมินผู้ป่วยที่สงสัยมะเร็งตับอ่อนควรจะเน้นไปที่การวินิจฉัยการประเมินระยะ การประเมินว่าสามารถผ่าตัดออกได้หรือไม่ และการให้การรักษาเพื่อบรรเทาอาการ การใช้ tomography (CT) ชนิด Multiphase และ multidetector helical ร่วมกับการฉีดสีเป็นการตรวจวินิจฉัยหลักในเบื้องต้น
ผู้ป่วยควรให้การรักษาอย่างดีที่สุดโดยทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกัน ได้แก่ ศัลยแพทย์ แพทย์ด้านมะเร็งทั้งการให้ยาและการฉายรังสี, แพทย์ด้านรังสี, แพทย์ระบบทางเดินอาหาร นักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญด้านความเจ็บปวด และอื่นๆ
บทความนี้กล่าวเกียวกับ
•The Biology of Pancreatic Cancer
•Clinical Presentation, Diagnosis, and Staging
•Staging of Pancreatic Cancer
•Management of Early Disease
•Management of Locally Advanced and Systemically Advanced Disease
•Future Directions
•Source Information

1 ความคิดเห็น:

  1. PET scan เพิ่ม yeild การหา metas รึไม่ครับ
    ขอถามเป็นความรู้

    ตอบลบ