วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553

491. Right lower lobe atelectasis and right middle lobe atelectasis (combine)

ชาย 45 ปี เหนื่อยง่าย ไข้ ไอ 1 สัปดาห์ PE: Mild dyspnea, decrease breath sound of right lung and decreased vocal resonance, CXR ในท่า PA และ right lateral decubitus เป็นดังนี้ จะคิดถึงอะไรดีครับ


จากการตรวจร่างกายสามารถเป็น atelectasis หรือ lung collapse ได้เพราะมี decrease breath sound of right lung and decreased vocal resonance โดย film ในท่า lateral decubitus ช่วยยืนยันว่าไม่ใช่ fluid ( pleural effusion) CXR มี silhouetteไปกับกระบังลมเข้าได้กับ Right lower lobe atelectasis ส่วนที่ silhouetteไปกับขอบหัวใจด้านขวาเข้าได้กับ Right middle lobe atelectasis จึงน่าจะเป็น combine ของทั้งสอง lobe และ confirm ด้วยอัลตร้าซาวด์แล้วเป็นลักษณะคล้าย parenchymal organ โดยเฉพาะ liver parenchyma (ดังภาพ) ซึ่งต้องแยกจาก consolidation โดยในที่นี้สามารถแยกจากกันตั้งแต่การตรวจร่างกายแล้ว

2 ความคิดเห็น:

 1. film : cihouett sign กับ heart and diapharm . lataral decubitus : no pleural effusion
  Dx middle lobe atelectesis

  ตอบลบ
 2. ddx extrapulmonary

  loculated effusion in major fissure

  เหมือนเห็น paratracheal node โต

  ตอบลบ