วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2553

461. Bronchiectasis with extensive destruction lung/tuberculosis

ชาย 68 ปี เหนื่อยหอบมานานมากกว่า 2 ปี, PE: dyspnea at rest, L: wheezing with fine - medium crepitation and rhonchi ใครจะช่วยอ่าน CXR และคิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไร
CXR พบมี Generalize brochiectasis with extensive destruction both lung
ผู้เป็นเคยมีประวัติเป็น pulmonary TB มาก่อน

1 ความคิดเห็น:

 1. Honey comb Appearance
  Reticulonodular pattern
  Volume loss Right lung with compensate hyperaeration in left lung
  มี ลักษณะของ Bronchiectasis และ Cavitary จาก Fibrosis

  Dx Chronic bronchitis ที่ Repeated และ off and on อยู่เรื่อย ๆ

  DDx Bronchiectasis จาก TB
  Occupational Lung Dz ไม่แน่ใจว่าเป็นไปได้ไหม..

  ตอบลบ