วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

486. Achalasia/pseudoachalasia

หญิง 82 ปี กลืนอาหารแล้วเจ็บแน่นบริเวณลิ้นปี่เป็นมามากกว่า 1 เดือน, PE: abdomen: not tender, no mass, Esophagogram เป็นดังนี้ คิดถึงอะไร
Differencial diagnosis: Achalasia/Pseudoachalasia (malignancy)

พบมี bird beak และเรียวเล็กลงเป็น rat tail บริเวณ lower esophagus
Achalasia เกิดจากการที่ lower esophageal sphincter เกิด contraction ตลอดเวลาโดยไม่เกิด relaxation ให้สอดคล้องกับจังหวะ peristalsis ของ smooth muscle อาหารจึงตกค้างอยู่ใน esophagus ไม่ลงสู่ stomach ทำให้เกิด severe obstruction และพบ esophageal dilation อาจเกิดการสำลักและทำให้เกิด aspirate pneumonia ได้ พบว่าเกิดจาก ganglion cells ใน the myenteric plexus (Auerbach's plexus) บริเวณ LES ลดจำนวนลงจากความเสื่อม หรือมีการถูกทำลาย โดยยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง
แต่ในผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี มีอาการน้อยกว่า 6 เดือน และส่วนที่แคบของหลอดอาหารมากกว่า 3.5 cm. ต้องอย่าลืม secondary causes ที่ทำให้เกิดpseudoachalasia เช่นมะเร็งที่ esophagus หรือgastroesophageal junction ซึ่งอาจจะต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยเพิ่ม เช่น CT scan, Endoscopy, Manometry
Cause of esophageal dilatation ได้แก่
1. Post inflammatory distal stricture เช่น GERD
2. Carcinoma
3. Achalasia
4. Scleroderma
5. Diabetes [hypomotality]
Ref
1.http://www.hopkins-gi.org/GDL_Disease.aspx?CurrentUDV=31&GDL_Cat_ID=83F0F583-EF5A-4A24-A2AF-0392A3900F1D&GDL_Disease_ID=0E11DE8C-7FB7-47AE-BC76-766AC830F7BA 2.http://www.oralchelation.com/faq/answers75e.htm 3.http://manju-imagingxpert.blogspot.com/2009/12/pseudoachalasia-of-cardia_29.html

2 ความคิดเห็น:

  1. Achalasia cure symptoms, diagnosis and diet treatment by herbal care products company. We prefer to Achnical for Achalasia Natural Remedies. It have amazing results for it. Without anyone other, solutions taken by mouth are likely to give just fleeting and not long term relief of the side effects of achalasia. Herbal Care Products are helpful in this situation and they have no side effects.

    ตอบลบ
  2. ขอบคุณค่าาา

    ตอบลบ