วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

493. Helicobacter pylori infection

Helicobacter pylori infectio

Clinical practice NEJM April 29, 2010
Helicobacter pylori เป็นแบคทีเรียแกรมลบเป็นแท่งมีหนวด (flagellae) ที่ใช้ช่วยในการแทรกผ่านเข้าไปในเยื่อบุกระเพาะที่หนาๆ ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง สามารถแยกได้โดย Warren และ Marshall ในปี คศ.1983 ซึ่งโดยทั่วไปพบว่าสามารถติดเชื้อนี้ได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของชีวิตและอยู่ต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้รับการรักษา อุบัติการพบมากขึ้นตามอายุและเศรษฐสังคมที่ต่ำในช่วงระหว่างที่เป็นวัยเด็กซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละแห่งของโลก การติดเชื้อเป็นปัจจัยให้เกิดโรคของระบบทางเดินอาหารที่สำคัญสามอย่างคือ แผลในลำไส้เล็กส่วนต้นหรือแผลในกระเพาะอาหาร จากรายงานพบได้ 1 - 10% ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อนี้ มะเร็งกระเพาะอาหารจะพบได้ 0.1 - 3% และการเกิด mucosa-associated lymphoid-tissue (MALT) lymphoma ที่ผนังของกระเพาะอาหารพบได้น้อยกว่า 0.01%
มีสูตรยาหลายอย่างที่ใช้รักษา H. pylori infection ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยยาปฏิชีวนะสองตัวร่วมกับ proton-pump inhibitor หรือ bismuth หรือทั้งสอง แต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือการให้การรักษาแบบ triple therapy ได้แก่ proton-pump inhibitor ร่วมกับ clarithromycin และ amoxicillin โดยยาแต่ละชนิดให้เช้าเย็นเป็นเวลา 7-14 วัน ส่วน metronidazole จะใช้แทน amoxicillin ในกรณีที่แพ้ยากลุ่มเพนนิซิลิน
บทความนี้กล่าวเกี่ยวกับ
•The Clinical Problem
•Gastric and Duodenal Ulcers
•Gastric Cancer
•Gastric Malt Lymphoma
•Other Gastrointestinal Conditions
•Strategies and Evidence
•Candidates for Testing for H. pylori Infection
•Tests for H. pylori Infection
Nonendoscopic Tests
Endoscopic Tests
•Treatment of H. pylori Infection
•Confirmation of Eradication
•Management of Persistent Infection after Treatment
•Areas of Uncertainty
•Guidelines
•Conclusions and Recommendations
•Source Information

1 ความคิดเห็น: