วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553

483. Complete right bundle branch block

ชาย 67 ปี เหนื่อยง่าย, EKG เป็นดังนี้, EKG นี้เป็น Bundle branch block ชนิดใด ด้วยเหตุผลใด

                                      Click ที่รูปเพื่อขยายขนาด

จาก criteria ด้านล่างเข้าได้กับ Complete right bundle branch block

1 ความคิดเห็น:

  1. DX : Right bunble branch block
    เนื่องจากพบ wide QRS > 3 ช่อง + R'wave in lead V1 (rR')

    ตอบลบ